Mer om mig: Annette

 

Mitt efternamn Dagervy är sammansatt  

av "dager" och "vy", som för mig betyder "se ljuset bortom och inom" samt "att öppna upp för en ny dag med ett öppet sinne".

 

Jag är en kvinna med mångfald och som älskar att se likheter istället för olikheter. Att uppleva att samma "kärna av sanning" finns inom olika läror och metoder, men att denna sanning är beskriven på lite olika sätt beroende på tidsålder, världsdel, perspektiv, personlighet etc.

 

I grunden är jag utbildad trädgårdstek-niker med lärarkompetens inom naturbruk.

Sedan mer än 20 år har jag arbetat som trädgårdsodlingslärare på Nordvikskolans naturbruksgymnasium i Västernorrland. De senaste åren endast deltid, för att få möjlighet att driva mitt friskvårdsföretag, som jag startade år 1999.

 

Genom åren har det blivit många utbild-ningar och kurser. Jag ska endast nämna dem som just nu har en direkt anknytning till mitt företag och vad jag erbjuder. Jag är utbildad yogaterapeut, livsyogalärare, qigongterapeut, qigonginstruktör och Sacred Circle Dance-lärare. Jag är också utbildad Aura-Soma konsult, Reiki Master, örtpedagog samt massör inom olika former. Vill du veta mer om vilka lärare som jag har haft, så se "Utbildning/kurser.

 

 

 Jag svalkar mig på torpet i Nylandssjön !